Naniwa

Slipsten är det absolut bästa sättet att slipa sina knivar
på. Det är dessutom det mest ekonomiska. Slitaget är minimalt, så kniven livslängd ökar. Skärpan
blir extrem, allt du behöver göra är att öva lite.